Muut tuotteet

Va­li­koi­maam­me kuu­luu li­ha- ja ka­la­tuot­tei­den li­säk­si suu­ri va­li­koi­ma yh­teis­käyt­tö­tuot­tei­ta esim. he­del­mä­säi­lyk­kei­tä, kas­tik­kei­ta, keit­to­ja, jäl­ki­ruo­kia se­kä peruna‑, vi­han­nes ja lei­po­mo­pa­kas­tei­ta. Tuot­teil­lem­me on tun­nuso­mais­ta hy­vä hin­ta-laa­tusuh­de ja ne ovat joh­ta­vien ko­ti­mais­ten ja ul­ko­mais­ten tuot­ta­jien kor­kea­ta­soi­sia ja tes­ta­tus­ti tur­val­li­sia tuotteita.

 

Valmisruoka

Va­li­koi­maam­me kuu­luu run­saas­ti joh­ta­vien ko­ti­mais­ten ja ul­ko­mais­ten tuot­ta­jien kor­kea­ta­soi­sia ja tes­ta­tus­ti tur­val­li­sia tuo­rei­ta, kyp­siä ja pa­kas­tet­tu­ja val­mis­ruo­ka­tuot­tei­ta. Kos­ka kyp­sät tuot­teem­me ovat en­si­luok­kai­ses­ti esi­val­mis­tet­tu­ja ja käyt­tö­val­mii­ta, voit mi­ni­moi­da hä­vi­kin omas­sa keit­tiös­sä­si. Tuot­teil­lem­me on tun­nuso­mais­ta hy­vä hin­ta-laa­tusuh­de. Va­li­koi­man laa­juus ta­kaa, et­tä löy­dät juu­ri si­nun vaa­ti­muk­se­si täyt­tä­vät tuotteet.