• MA-PE

  VILJAPORSAAN SPARE RIBS

  4,95 €/KG

  H-LIHAMESTARI

   

 • MA-PE

  KANANPOJAN PAISTILEIKE

  8,95 €/KG

  MYÖS MAUSTETTU

 • MA-PE

  GRAAVI LOHIFILEE, VIIPALE

  23,90 €/KG

  HÄTÄLÄ

 • MA-PE

  NAUDAN ENTRECOTEPIHVI

  23,20 €/KG

  TAKUU MUREA

  H-LIHAMESTARI

 • MA-PE

  HÄRÄN KYLJYS

  17,80 €/KG

  +500G, PAKASTE

  H-LIHAMESTARI

 • MA-PE

  GRIILIKAUDEN PRE-SEASON

  KOKO VIIKON MYYMÄLÄSSÄ SATUNNAISIA ERIÄ TULEVAN GRILLIKESÄN TUOTTEITAMME TARJOUSHINNOIN.

Myymälä

H‑Lihapalvelut on Sep­pä­län­kan­kaal­la, Jy­väs­ky­läs­sä toi­mi­va pal­ve­le­va ja jous­ta­va li­ha­tuk­ku­lii­ke niin alan kuin oman ko­ti­keit­tiön ja gril­lien ammattilaisille. 

Tuk­kum­me laa­jan tuo­rei­den li­ha­tuot­tei­den ja li­ha­ja­los­tei­den va­li­koi­man li­säk­si, saa­ta­vil­la on myös ti­laa­mal­la pal­jon mui­ta hy­viä eri­koi­suuk­sia mi­tä kul­loin­kin on mark­ki­noil­ta saa­ta­vis­sa niin tuo­ree­na kuin pa­kas­tet­tu­na. Vä­li­täm­me myös niin tuo­ret­ta kuin pa­kas­tet­tua kalaa.

Par­hais­ta raa­ka-ai­neis­ta syn­ty­vät laa­tu­tuot­teet niin gril­liin, uu­niin kuin suo­raan paistinpannulle.