• MA-KE

  BROILERIN RINTAFILEE

  5,70 €/KG

  SUOLATTU

  ALKUPERÄ:TH

   

   

   

   

 • MA-KE

  TUORE SILAKKAFILEE

  6,95 €/KG

  TROOLIPYYDETTY, ITÄMERI

  RAJOITETTU ERÄ

   

   

   

 • MA-PE

  H-LIHAMESTARI VILJAPOSSUN KYLJYS

  8,75 €/KG

   

   

   

   

 • MA-PE

  SUOMALAINEN NAUDAN PAAHTOPAISTI

  11,50 €/KG

  TAKUU MUREA

   

   

 • MA-PE

  MAALAISPALVI VIIPALE

  16,90€/PSS

   

 •  

   

  MYYMÄLÄ PALVELEE

  MA-TO 10.00-17.00

  PE          10.00-18.00

   

   

   

   

   

Myymälä

H-Li­ha­pal­ve­lut on Sep­pä­län­kan­kaal­la, Jy­väs­ky­läs­sä toi­mi­va pal­ve­le­va ja jous­ta­va li­ha­tuk­ku­lii­ke niin alan kuin oman ko­ti­keit­tiön ja gril­lien am­mat­ti­lai­sil­le. Ter­veys­vi­ran­omais­ten myön­tä­män ter­veys­mer­kin­tä vuo­des­ta 1995.

 

Tuk­kum­me laa­jan tuo­rei­den li­ha­tuot­tei­den ja li­ha­ja­los­tei­den va­li­koi­man li­säk­si, saa­ta­vil­la on myös ti­laa­mal­la pal­jon mui­ta hy­viä eri­koi­suuk­sia mi­tä kul­loin­kin on mark­ki­noil­ta saa­ta­vis­sa niin tuo­ree­na kuin pa­kas­tet­tu­na. Vä­li­täm­me myös niin tuo­ret­ta kuin pa­kas­tet­tua ka­laa.

Par­hais­ta raa­ka-ai­neis­ta syn­ty­vät laa­tu­tuot­teet niin gril­liin, uu­niin kuin suo­raan pais­tin­pan­nul­le.