• MA-TI

  NAUTA-SIKAJAUHELIHA

  4,99 €/KG

  50/50

  H-LIHAMESTARI

 • MA-PE

  VILJAPORSAAN KINKKU

  6,75 €/KG

  TUORE

  PYÖRISTETTY

  H-LIHAMESTARI

   

   

 • MYYMÄLÄN KINKKUVARAUSAIKA ON PÄÄTTYNYT 5.12.

  HE, KEILLÄ VARAUSTA EI OLE, VAPAANA OLEVAT KINKUT TULEVAT MYYNTIIN MAANANTAINA 16.12 ALKAEN.

  YRITYSMYYNTI 010-44004200 TIEDUSTELE VAPAITA TUOTTEITA

   

   

   

   

   

   

   

   

 • MA-PE

  HIRVIJAUHIS

  16,50 €/KG

  TUORE

  H-LIHAMESTARI

   

   

   

 • MA-PE

  GRAAVI-JA KYLMÄSAVULOHIFILEE

   27,50€/KG

  SIIVU

  HÄTÄLÄ

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

Myymälä

8H-Li­ha­pal­ve­lut on Sep­pä­län­kan­kaal­la, Jy­väs­ky­läs­sä toi­mi­va pal­ve­le­va ja jous­ta­va li­ha­tuk­ku­lii­ke niin alan kuin oman ko­ti­keit­tiön ja gril­lien am­mat­ti­lai­sil­le. Ter­veys­vi­ran­omais­ten myön­tä­män ter­veys­mer­kin­tä vuo­des­ta 1995.

Tuk­kum­me laa­jan tuo­rei­den li­ha­tuot­tei­den ja li­ha­ja­los­tei­den va­li­koi­man li­säk­si, saa­ta­vil­la on myös ti­laa­mal­la pal­jon mui­ta hy­viä eri­koi­suuk­sia mi­tä kul­loin­kin on mark­ki­noil­ta saa­ta­vis­sa niin tuo­ree­na kuin pa­kas­tet­tu­na. Vä­li­täm­me myös niin tuo­ret­ta kuin pa­kas­tet­tua ka­laa.

Par­hais­ta raa­ka-ai­neis­ta syn­ty­vät laa­tu­tuot­teet niin gril­liin, uu­niin kuin suo­raan pais­tin­pan­nul­le.