• MA-PE

  H-LIHAMESTARI

   

  METSÄSTÄJÄNSUIKALE

  50/50 Hirvi-Possu  Alkuperä SUOMI

  H-Lihamestarin riistamarinadissa

  Hinta 13,90 euroa / Kg

   

   

 • TO-PE

  H-LIHAMESTARI

   

  POSSUN KYLJYS

  Alkuperä Suomi

  Hinta 8,75 euroa / kg

 • MA-PE

  H-LIHAMESTARI

   

  NAUDAN JAUHELIHA

  Vähärasvainen r.8-10%

  Alkuperä Suomi

  Hinta 8,50 euroa / kg

   

   

 • MA-PE

  HK

   

  BROILERIN PAISTILEIKE

  Alkuperä Suomi

  Hinta 7,50 euroa / kg

   

 • MA-PE

  HÄTÄLÄ

   

  PAISTETTU SILAKKAPIHVI

  Hinta9,75 euroa / kg

 • MYYMÄLÄN JOULUKINKKUJEN VARAUS ALKANUT! VARAUKSIA OTAMME VASTAAN TI 4.12 ASTI .

  YRITYSMYYNNIN VARAUKSET KE 24.11 MENNESSÄ.

  VARAUKSEN TEHNEILLE TAKAAMME VARATUN KINKKUMALLIN JA KOON. 

   

  HIRVEN LIHAA MYYTÄTÄVÄNÄ Paisteja, fileitä, keittolihaa, entrecôtea...

  Hirven liha on tarkastettua ja Suomalaista.

   

Myymälä

H-Li­ha­pal­ve­lut on Sep­pä­län­kan­kaal­la, Jy­väs­ky­läs­sä toi­mi­va pal­ve­le­va ja jous­ta­va li­ha­tuk­ku­lii­ke niin alan kuin oman ko­ti­keit­tiön ja gril­lien am­mat­ti­lai­sil­le. Ter­veys­vi­ran­omais­ten myön­tä­män ter­veys­mer­kin­tä vuo­des­ta 1995.

 

Tuk­kum­me laa­jan tuo­rei­den li­ha­tuot­tei­den ja li­ha­ja­los­tei­den va­li­koi­man li­säk­si, saa­ta­vil­la on myös ti­laa­mal­la pal­jon mui­ta hy­viä eri­koi­suuk­sia mi­tä kul­loin­kin on mark­ki­noil­ta saa­ta­vis­sa niin tuo­ree­na kuin pa­kas­tet­tu­na. Vä­li­täm­me myös niin tuo­ret­ta kuin pa­kas­tet­tua ka­laa.

 

Par­hais­ta raa­ka-ai­neis­ta syn­ty­vät laa­tu­tuot­teet niin gril­liin, uu­niin kuin suo­raan pais­tin­pan­nul­le.